FANDOM


Ekstrakcja-  Jest to termin oznaczający wykreślenie z indeksu cywilnego i wszystkich innych papierów, a często nawet wykreślenie kogoś z życia. Rozróżnia się 2 typy ekstrakcji:

  1.  Ekstrakcja cywilna -  Usunięcie z indeksu cywilnego, zmiana nazwiska, często wyglądu. Czasem nawet i wymazanie pamięci.
  2.  Ekstrakcja absolutna - ZZS usuwa wszystkie dowody Twojego istnienia, w tym ciebie samego.